Skip to main content

Avancerad ultraljudskurs inom områdena höft, ljumske och buk 27/10

avacerad ultraljudskurs

Hands on Sweden erbjuder nu åter en avancerad ultraljudskurs inom områdena höft, ljumske och buk. För denna endagskurs har vi bjudit in 2 lärare med mycket lång praktisk erfarandet av patientarbete och som lärare i ämnet ultraljudsdiagnostik inom sina specifika områden. Denna kurs passar alla som arbetar regelbundet med diagnostiskt ultraljud och vill förkovra sig mer kring diagnostik från buk, ljumske och/eller höft. Vi blandar föreläsningar och praktisk scanning inom invärtes ultraljud och muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Ali Latifi, sonograf har lång erfarenhet av utbildning inom ultraljudsdiagnostik inom buk, invärtes och kärldiagnostik och kommer att gå igenom teoretisk och praktisk vätskeansamling, djup abcess, trombos i illiaca och femoralis, bråck, inguimal förändringar osv. Ali kommer visa det mesta kring ljumsken och buken som kan ge symtom/refererad smärta ner mot den regionen och höften.

Niklas Norlén huvudföreläsare Leg Fysioterapeut Specialist Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, arbetar med avancerad muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inkl intervension. Lärare på KI inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik och grundare till Hands on Sweden där han är lärare på avancerad nivå och examinator. Niklas har arbetat många år med diagnostik kring ljumske, höft och bäcken. Han kommer visa er alla projektioner kring höften, ljumsken och bäcken för att bäst kunna lokalisera de olika patologierna som exempel labrum skador, cystor, bursiter, utgjutningar och nerv entrapments. Han kommer även illustrera dynamiska höftundersökningar för FAI, snapping hip och ischiofemoral impingement.

Plats: Ge Health Care Stockholm/Danderyd
Datum: 27/10
Maxantal: 15 deltagare
Förkunskaper: Genomfört baskurs inom ultraljudsdiagnostik eller liknande.
Avgift: 4700 kr exkl moms inkl fika, lunch och föreläsningsmaterial.

Läs mer och anmälan här