Hands-on Avancerad MSK | Utbildning höft & ljumske

Hands-on Sweden erbjuder avancerad muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inriktad på diagnostik av höft, ljumskbesvär och differentdiagnostik av intilliggande strukturer som kan ge symtom i området. Utbildningen är riktad till leg. Sjukgymnaster, leg Fysioterapeut, leg. Naprapater, Ortopedkirurger och andra leg, Läkare med särskilt intresse av höft och ljumskbesvär. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inkl tilliggande strukturer kring buk och ljumske.

Niklas Norlén kommer ge kursdeltagarna en teoretisk och praktisk genomgång av diagnostisering, bedömning och tolkning av utgjutning i höftleden, kapsel, labrum skador, cystor, bursiter, deformiteter kring höften, snapping hip interal samt external, sen och muskelskador men även andra diagnosgrupper där MSK är fördelaktiga.

I utbildningen ingår ingående träning på dynamisk scanning runt höften. Tolkning av echogenicity i olika strukturer kring höften. Praktisk träning och teoretisk instruktion för att få bästa bild och projektion. Utföra mätningar av strukturer som muskel, kapsel och sena samt Dopplerundersökning. Diskussion kring feltolkningsmekanismer som exempelvis anisotropi och hur det undviks. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration och bildvisning av patologier.

Ali Latifi Sonograf med lång erfarenhet av utbildning inom ultraljudsdiagnostik inom buk, invärtes och kärldiagnostik kommer gå igenom teoretisk och praktisk vätskeansamling, djup abcess, trombos i illiaca och femoralis, bråck, inguimal förändringar osv. Ali kommer visa det mesta kring ljumsken och buken som kan ge symtom ner mot den regionen och höften.

Under den praktiska scanningen blir det även möjligt att testa olika transducers på höften, som passar dig och din maskin bäst. De flesta leverantörerna kommer att finnas med under utbildningen.


Kurstillfällen:

Hands-on avancerad Höft & ljumske

2022-01-28
Tid: 9:00 - 17:00
Plats: Ge Health Care AB
  • Förkunskaper: Genomförd A kurs eller liknande inom MSKUL

  • Max antal platser: 15 st

  • Pris: 4700 kr exkl. moms (Inkl fika, lunch samt kursmaterial).

Ali Latifi

Ali Latifi

Ali Latifi, Sonograf.

Utbildning:

  • Doctor of philosophy (PhD) 2013-03-15
  • 75p sonografi utbildning färdig slutet av (2009-10-30)
  • 60p enligt nya system magisterutbildning i bild och diagnostik (2008-07-01)
  • ...
Gästföreläsare
Niklas Norlén

Niklas Norlén

Niklas Norlén CEO Hands on Sweden, Specialist Fysioterapeut inom Idrottsmedicin, specialitet muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inom alla extremitetsleder samt rygg och nacke. Examen sedan 2009 inom MSK ultraljudsdiagnostik, OMT examen och MDT examen. Lärare KI (Karolinska Institutet inom MSK Ultraljudsdiagnostik) ...

Föreläsare


Cirkel Rod
canon medical

Kontaktperson
Canon Medical Ultraljud
Anders Hildebrand
070-295 99 72