Skip to main content
mateja fritz

Mateja Fritz

Leg fysioterapeut
Lärare/Föreläsare på Hands on Sweden

Jag vill presentera en ny lärare Mateja Fritz som nu kommer kunna vara lärare för alla introduktionskurser samt fördjupningskurser i övre och nedre extremiteter. .

Mateja är leg. Sjukgymnast sedan 2010, vartefter han har fördjupat sig inom ultraljudsdiagnostik med en examen inom ämnet samt ett pågående masterprojekt inom ämnet samt en magisterexamen inom klinisk medicinsk vetenskap. Mateja har specialiserat sig inom idrottsmedicin med flertalet vidareutbildningar från hela värden såsom Sverige, Italien, Spanien, Tjeckien, Kanada samt USA.

Mateja har under merparten av sin karriär nischat sig mot idrottare och motionärer med fokus inom diagnostik, rehab samt prehab där målsättningen är att patienten skall få en tydlig förklaring kring sin problematik med såväl klinisk som visualiserande diagnostik, via ultraljud, för att skapa förståelse och optimera rehabiliteringen. Då Mateja även har jobbat med såväl professionella idrottsmän/kvinnor som motionärer finns det även ett inarbetat tänk och arbetssätt kring screening och därefter prehab för att upptäcka och åtgärda fynd som skulle kunna innebära en skaderisk för idrottaren. Mateja har sedan flera år tillbaka jobbat nära ortopeder för samordnad diagnostik och interventioner. Han utför ultraljudsledda injektioner utifrån diagnostik och koordinering med doktor och ortoped för samtliga extremitetsproblem samt ultraljudsledda blockader av fasettleder låglumbalt. Han arbetar i dag på Capio Idrottscentrum Stockholm. Mateja har varit hjälplärare på kurserna för Hands on Sweden sedan 2012. Mateja blir härmed huvudlärare för Hands on Swedens introduktionskurs samt fördjupningskurser i övre och nedre extremiteter. Mateja Fritz Leg. Fysioterapeut Specialist Idrottsmedicin

Aktuella föreläsningar med Mateja Fritz

Lärare/Föreläsare
trice logo

Kontaktperson
Trice Imaging Försäljning
Johanna Wollert Melin
0702-34 60 41
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

canon medical logo

Kontaktperson
Canon Medical Ultraljud
Anders Hildebrand
070-295 99 72

ge healthcare logo

Kontaktperson
GE Healthcare
Emma Jonsson
070-108 04 08
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.