Skip to main content

Integritetspolicy

02/06/2023

Integritetspolicy

Hands-on Sweden har tidigare skickat ut information i form av nyhetsbrev, till dig som kund och/eller i egenskap av intressent i vårt CRM-system (för bland annat kundsupport). Vi skulle vilja fortsätta att göra det och hoppas att du är intresserad av att fortsätta att ta emot information och nyheter om vår verksamhet.

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig. Vi är måna om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vid vilka tillfällen samlas personuppgifter in?

När olika personer (allt från partners, konsulter och kunder m.fl) har kontakt med oss eller förekommer i samband med de uppdrag vi hanterar, inbegriper det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. Personuppgifter samlas in vid exempelvis konverteringar från vår webbplats via cookies, kursanmälningar eller kontakt med andra samarbetspartners.

Läs mer om vår cookiepolicy

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med kursbokningar eller som annars behandlas när något av våra uppdrag förbereds eller administreras.

Personuppgifter för kunder: namn, anmälningsinformation som namn, e-post, fakturaadresser osv - dessa är uppgifter som förekommer i formulär på vår webbplats.

Vilka är ändamålen med Hands-on Sweden behandling av personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i syfte att som företag kunna fullgöra våra åtaganden, tillvarata klienters intressen, samt sköta administrationen i vårt CRM-system. 

Vad är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, att denna behandling ger oss som företag möjlighet att fullfölja de avtal som är grundläggande för vår verksamhet, samt för andra uppgifter inom verksamheten. Den behandling av personuppgifter som härrör från våra leverantörer eller andra samarbetsparter grundas med andra ord på vårt berättigade intresse att administrera våra kundrelationer samt att fullgöra våra avtalsförpliktelser.

Vilka har tillgång till de personuppgifter Hands-on Sweden behandlar?

Enbart relevant personal har tillgång till personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, och att skydda mot obehöriga personers tillgång.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas endast så länge de är relevanta för utförandet av verksamheten. Det innebär att Hands-on Sweden inte sparar personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen av dessa.