Skip to main content

Referenser

Här kan ni läsa om kursdeltagarnas olika omdömen av våra grundkurser, fortsättningskurser och avancerade kurser mm.

Om Hands-on A kursen
Fascinerande att kunna "titta in" i kroppen under rörelse. Trodde inte att jag skulle kunna se så mycket redan första kursdagen. Små grupper möjliggör mer feedback och större inlärningspotential. Niklas KAN verkligen UL-scanning!

Christer Andersson, leg sjukgymnast, Aspuddens Sport- och Rehabklinik


Mycket intressant kurs och fascinerande att man på kort tid kan lära sig identifiera ganska många strukturer.

Göte Norgren, leg sjukgymnast och MDT lärare inom Mekanisk Terapi och Diagnostik


Kursen ger nya möjligheter till snabb diagnostik, förbättrar vår kliniska undersökning och är ett bra pedagogiskt verktyg för patientens förståelse för sina besvär samt ett bra verktyg för att utvärdera behandlingsåtgärdernas effekt.

Karsten Kaping, leg sjukgymnast, OM-center Stockholm och SOK


Niklas bjöd på en mycket välorganiserad kurs där vi redan under första dagen kunde börja förstå vad som hände på ultraljudsskärmen. Ser fram emot fortsättningen och att börja använda den nya kunskapen på mina patienter.

Lars Degerfeldt, leg sjukgymnast och MDT lärare inom Mekanisk Terapi och Diagnostik


Vi ser mest användningsområdet som ett komplement till klinisk undersökning ffa i den idrottsmedicinska avdelningen av verksamhet. A kursen var på en bra nivå, mycket praktik och handhavande. Vi värderar vidare utbildning och inköp.

Ola Réhn, leg sjukgymnast, Jernvallen Multicenter


Ett utmäkt och värdefullt komplement i vårt diagnostiska och behandlingsmässiga förfarande. Kursen ger på ett enkelt och pedagogiskt sätt grunderna i ultraljudsscanning

Stefan Edwardsson, leg sjukgymnast lärare i ortopedisk medicin (OMI)


Äntligen kurs i muskuloskeletal ultraljudsscanning i Sverige på svenska som håller bra nivå. A kursen var på en bra nivå med mycket praktik. Detta möjliggjorde för mig en bra start och för att senare planera ta examen inom muskuloskeletal ultraljudsscanning Jag har redan anmält mig för B1 kursen i April.

Ulf Wassholm, leg naprapat, Borås


Ultraljudsscanning kommer att vara ett måste för alla terapeuter i framtiden för att kvalitetssäkra sitt arbete. Tack Niklas- fortsätt att lära ut ultraljudsscanning - du är proffsig! Min kår ser fram emot att få ta del av dina kunskaper.

Tommy Eriksson, leg naprapat, friidrottslandsslaget och DC-laget i tennis

 

Om Hands-on B1
Efter att ha jobbat några månader med ultraljudsscanning för att bedöma tendinosförändringar inför tyckvågsbehandling blir man mer nyfiken på vad man kan lära sig att ytterligare tolka. B1 nedre extremitet känns som en fördjupning med lite högre tempo. Nivån känns lagom för vad man är mottaglig för. Det jag gillar med kursen är att man kan undersöka en struktur och sedan modifiera sin scanning beroende på vad man hittar. Det tänk som vi har inom manuell medicin stämmer bra med hur kursen är upplagd. Det känns som att man kan ha kreativa resonemang hur man ska tolka sina fynd. Jag är mer än nöjd med kursen och kommer att gå kommande kurser också.

Jonas Svennson, leg kiropraktor, Skara


Kursen går igenom många strukturen och är spännande då flera olika varianter på belysningstekniker kring leder i nedre extremitet för undersökningen att bli mera komplett. Bra patologiföreläsning och äntligen börjar man få grepp om vilken hjälp dopplern är i undersökningen.

Karsten Kaping, Spec Ortopedisk Manuell Terapi Sjukgymnast åt svenska olympier


Utöver det faktum att B1-kursen ger en grundlig genomgång av nedre extremitet och höft/bäcken får jag som kursdeltagare, efter varje genomfört kursmoment, ökad försåelse och känsla för det jag ser på skärmen. Dessutom förbättras den egna tekniken med utrustningen i och med de praktiska tips som ges de i små grupperna med ordentligt lärarstöd. Dessa två delar är grundläggande för att ge en ökad tillit till den egna kliniska bedömningen av patienter. Jag använder dagligen UL-scanning kliniskt som ett led i undersökningen och nyttan av tekniken känns alltmer oumbärlig. Varje kurs ger mersmak.

Nicklas Rudman, leg sjukgymnast


Vi har nu hunnit med både A-kursen och B1-kursen. Nyfikenheten och intresset för hur den ytterligare dimensionen, ultraljudsskanning, kan användas för att verifiera den kliniska undersökningen, ökar allt efter hand. Det finns även pedagogisk aspekt för patienten. Bra gruppstorlek på utbildningen, det hinns med både individuellt engagemang samt diskussioner.Vi avser utan tvekan att fortsätta med de vidare utbildningsstegen fram till examen.

Rolf Svensson / Patrik Pedersen, Idrottskliniken, Helsingborg


Genomgick kursen B1 ca 2 veckor efter det att jag införskaffat en ultraljudsscanner. Mina kunskaper innan sträckte sig till två dagar med Hands on kursen i maj. Kursen var för mig mycket bra med mängder av scanning under två dagar. Genomgångar och praktisk handledning gjorde att man alltid kände att man var med i matchen. Kommer nu att kliniskt använda tekniken inom B1 kursens område (nedre extremiteterna) en tid och har för avsikt att inom ett halvår fortsätta med B2. Kursen bekräftade att de möjligheter som finns med ultraljudsscanning till stora delar är mert lättillgängliga än jag från början trodde.

Anders Silvemark, leg sjukgymnast

 

Hands-on B2
Muskuloskeletal ultraljudsscanning är ett fenomenalt komplement till anamnes och klinisk undersökning vid patientbedömningen. Jag tror att den allt bättre och mer tillgägliga tekniken inom några år kommer göra ultraljudsscanning till en etablerad undersökningsmetodik inom primär- och öppenvård. Detta inte minst p.g.a. de detaljerade bilderna och det faktum att scanningen kan utföras dynamiskt och är i realtid. Ett smärre genombrott för sjukgymnaster och andra vårdgivare verksamma inom rörelse/stödje. Viva la revolution! B2-kursen ger, förutom ökad inblick rent anatomiskt/topografiskt, även fler konkreta tips på hur scanningen kliniskt kan användas och hur bildinformationen ska tolkas. Stort tack till Niklas Norlén för ett enormt arbete med att sätta samman dessa högintressanta kurser. Ser fram emot fortsättningen.

Nicklas Rudman, leg sjukgymnast


Genomgångar och praktisk handledning, liten grupp, stora bildskärmar samt en bra fördelning mellan teori och mycket praktik gör denna fortsättningskurs mycket värdefull och kliniskt användbar. Som novis i ämnet (endast genomgåt A-kursen) föll mycket på plats. Kursen rekommenderas varmt till den som vill utveckla sina kunskaper i ultraljudsscanning.

Stefan Edwardsson, leg sjugymnast, lärare i ortopedisk medicin


Kursen ger en fördjupning över flera anatomiska områden i övre extremitet. Äntligen får man diskutera patologi och fördjupa sig i specifika anatomiska områden Aktuell forskning och fakta med koppling till patientfall och patientfallsdemonstration ger svar på flera frågor man funderat äver efter egen scanning. Kursen är en tydlig utveckling från grundkursen som man har stor glädje av när man kommit igång med sin scanning. Rekommenderas varmt.

Karsten Kaping, OMT-specialist och sjukgymnast för svenska olympier


Väldigt intressant och rolig kurs nu när man kommit igång med scanningen och känner sig mer hemmastadd med tekniken. Man känner att man tagit några extra steg i kompetensutvecklingen under kursen tack vare mycket praktisk träning och bra handledning.

Göte Norgren, leg sjukgymnast och MDT-lärare inom Mekanisk Terapi och Diagnostik


Efter A och B1-kursen har jag med viss entusiasm försökt utveckla min diagnostiska förmåga. B2-kursen som omfattar övre extremitet och introduktion i nacke och bröstrygg klargjorde en rad strukturer som jag tidigare haft svårt att identifiera och bedöma. Det låga deltagarantalet och den rikliga tillgången till ultraljudsscannrar och storbildsskärmar gjorde det lätt att hinna träna effektivt och även följa med när jag själv var patient.

Lars Degerfeldt, leg sjukgymnast och MDT-lärare inom Mekanisk Terapi och Diagnostik


När man börjar scanna lite svårare strukturer är det viktigt att få erfaren handledning. Det är nästan omöjligt att ha tillräckligt bra topografiska anatomikunskaper för att veta hur alla strukturer ligger i förhållande till varandra på olika nivåer. Det är svårt att bara sätta ner sondern där man vet att en nerv eller sena finns. Man måsta ha en tydlig systematik att identifiera sig. Här får man god hjälp att orientera sig via vissa landmärken och hur man guidar sig fram för att hitta rätt struktur och förstå vad man ser. Ska man bli bra på det, måste man hålla på mycket. Kursen har gjort att man nu kan praktisera på en ny nivå. Kursens upplägg stämmer bra med hur jag tänkt använda ultraljudsscanning.

Jonas Svensson, leg kiropraktor, Skara

 

Hands-on C (sammanfattning av utbildningen)
Efter att ha gått kurserna A-C och tagit examen måste jag säga att Niklas på ett mycket pedagogiskt sett lagt upp kurserna med en bra mix mellan teori och mycket praktik, lagom stora grupper. Progressiviteten från kursen har också varit mycket bra. Detta har gjort att man från att vara helt novis nu kan använda ultraljudsscanningen som ett värdefull hjälpmedel på kliniken.

Tommy Schill, Sjukgymnastcentrum, Landskrona


Hands-on A: introduksjon øvre og nedre extremitet. Det var som deltaker på dette kurset jeg fikk lyst til å gjennomføre hele kursrekken med B1 - B2 og fram til C-kurset med examen. Hands-on A omfattet teori og praksis på hvordan maskinen fungerer,anvendelse og bruk på klinikken. Det ble gjennomført scanning av fot-kne-hoft-kropp-aksel-albue og hånd. Alle fikk hjelp av instruktør. Kurset avsluttet dag 2 med scanning framfor gruppe, og var examen. Alle kurs i utdanningsrekken gjennomføres med inntil ca. 10 deltakere fordelt på 3 til 4 UL-maskiner, så det gir unik mulighet til at alle får god tid til å trene på probeteknikk og scanne de strukturer vi gjennomgår til enhver tid. A-kurset var starten på at jeg i dag har min egen UL-maskin og gjør daglig scanning på mine pasienter og pasienter til medarbeidere. Vi er tilsammen 6 fysioterapeuter på klinikken.
Hands-on B1: nedre extremitet. Meget godt gjennomført kurs med pasientdemonstrasjon og scanning av viktige strukturer i nedre extremiteter,bl.a. "medial nerv and vessels,lateral plantar nerv and vessels". Kurset var for meg perfekt,og jeg fikk demonstrert på og trent på det jeg arbeider med i egen klinikk.
Hands-on B2: øvre extremiteter.Et særdeles bra gjennomført kurs med høy kompetanse hos lærer og hvor vi fikk god tid til scanning,og god hjelp fra instruktør. Pasientdemonstrasjonen var også meget bra,presis hva vi fysioterapeuter får i klinikk. Når kurset er slutt, så har du lyst til å lære ennå mer, og en ser fram til neste kurs.
Hands-on C: examen. Kanskje en fordel med examen,det gjør at studenten er mer skjerpet og leser pensum grundig på forhånd. Det bekrefter at kursansvarlig er seriøs og setter kvaliteten høyt. Vi fikk på forhånd sende inn forslag på strukturer vi ønsket repetert under kurset, og det ble en gjennomgang av strukturer både i øvre- og nedre extremiteter. Nok et meget lærerikt kurs for meg. Føler jeg har en plattform nå, og med flere gode nettsteder og tilbud om å kontakte Ninofysio ved behov, føler jeg en viss trygghet når jeg scanner mine pasienter. Takk for et meget bra utdannelse og 4 gode kurs.

Audun Fossvold, leg sjukgymnast, Norge


Vi har under 2010 gått alla stegen i utbildningen ultraljudsscanning som sedan ledde till examination i december månad. Redan från utbildningens början fängslades man av möligheten av att nu även kunna se ett eventuellt problem eller skada. Under tidens gång, tillsammans med resterande utbildningsstegsteg och allt mera scannande på hemmapla och därmed störrre möjligheter att tolka fynden, blir metoden allt mera en naturlig del av det kliniska arbetet. I dag fyller ultraljudsscanningen en viktig del i vårtt kliniska arbeta att ställla diagnos för att lägga upp adekvat behandlingsstrategi, samt även följa utvecklingen av tillståndet. Även kollegor anlitar oss nu i en hel del fall får hjälp med att säkerställa diagnos. Utbildningen har varit upplagd på ett pedagogiskt bra och strukturerat sätt, med bra utrymme för frågor och diskussioner. Kompetent och säker lärargrupp. Detta tillsammans med det viktiga praktiserandet hemma på egen hand, gör att utbildningen genomförts med ett tempo som verkligen gör att man kan tillgodogöra sig densamma på ett mycket bra sätt. Väntar med spänning på vidare fördjupningsutbildningar med olika inriktning, som vi hoppas kommer framöver.

Rolf och Patrik, Idrottskliniken, Helsingborg


Jag tycker att kursserien som helhet gett en bra bild av möjligheterna med ultraljudsscanning, samt en god grundläggande färdighet både praktiskt och teoretiskt. I och med att vi verkligen fått öva så mycket praktiskt på lektionerna tycker jag man kommit så långt att man nu kan på egen hand fortsätta vidareutvecklas. Varje kurstillfälle har varit ett lyft och gett inspiration till vidare studier. Föreläsningar och praktiska instruktioner har legat på en bra nivå och framförts på ett lättförståligt sätt.

Göte Norgren, leg sjukgymnast och MDT-lärare inom Mekanisk Terapi och Diagnostik


Jag har under 2011 genomgått den examensgivande kursstegen in muskuloskeletal ultraljudsscanning. Jag har bara lovord för Niklas Norlén och hans högst intressanta kurser. Med en tydlig struktur i undervisningen och med anatomin i centrum får jag som kursdeltagare bästa täkbara förutsättningar för att ta min undersökningsteknik till en högre nivå. Detta är påtagligt efter varje avslutat kursmoment där både scanningteknik och fömåga att tolka patologier i kliniken blir större efter varje kurs i Niklas regi. Dessa argument är bara några av anledningarna till att jag kommer delta även i de kurser som fortgår efter examen.

Nicklas Rudman, leg sjukgymnast


Bra upplägg från början till slut. Lyhörda kursledare. Jag har lärt mig mycket på dessa kurser.

Tomas Hansson, leg sjukgymnast, Fysiokliniken Västerås

 

Hands-on D (fortbildning)
Mycket givande att få repetera under sakkunnig handledning men också roligt att få ett kvitto på egen kunskap och se att man hänger med. Också mycket intressant med fördjupningen och genomgång av lite nya saker.

Göte Norgren, leg sjukgymnast och MDT-lärare inom Mekanisk Terapi och Diagnostik


For min egen del var kurset meget nyttig,og særlig det å få et fordypningskurs så raskt i etterkant av gjennomgått kursrekke ved Nino fysio. Her fikk vi se patologier,noe som er nyttig læring,vi fikk perfeksjonert scanningteknikk,og vi fikk rikelig med scanningtid,men for meg var det å se patologier veldig nyttig.

Audun Fossvold, leg sjukgymnast, Norge

trice logo

Kontaktperson
Trice Imaging Försäljning
Johanna Wollert Melin
0702-34 60 41
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

canon medical logo

Kontaktperson
Canon Medical Ultraljud
Anders Hildebrand
070-295 99 72

ge healthcare logo

Kontaktperson
GE Healthcare
Emma Jonsson
070-108 04 08
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.