Skip to main content

Hands-on Avancerad MSK | Utbildning för fot, underben

Hands-on Sweden erbjuder nu MSKUL-utbildning specifikt inriktad på fot och underben. Utbildningen är riktad till sjukgymnaster, ortopedkirurger och andra läkare med särskilt intresse fot- och underben. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning (MSKUL). Tyngdpunkten i kursen kommer ligga på fotleden.

Vi kommer specifikt att titta på strukturer runt fot och underben. Kursdeltagaren får: En teoretisk och praktisk genomgång för att lära sig diagnostisera, bedöma och tolka framförallt ligament-, muskel- och senskador men även andra diagnosgrupper där MSKUL är fördelaktiga. Träna ingående på dynamisk scanning runt de aktuella lederna, t.ex. visa exempel på tekniker för att kunna se impingement posteriort och anteriort i talucruralleden. Lära sig tolka echogenicity i olika strukturer. Praktisk träning och teoretisk instruktion för att få bästa bild och projektion. Utföra mätningar av strukturer som muskel och sena samt Dopplerundersökning av sena, led och muskel. Diskussion kring feltolkningsmekanismer som anisotropi och hur de undviks. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration och bildvisning av patologier. Föreläsare är Niklas Norlén och fotortoped Dick Larsson.


Kurstillfällen:

Hands-on avancerad MSK utbildning för fot och underben

2024-03-14
Tid: 9:00 - 17:00
Plats: Ge Health Care AB
  • Förkunskaper: Genomförd A kurs eller liknande inom MSKUL

  • Pris: 4700 kr exkl. moms (inkl. lunch)

Erbjudande! Om du anmäler dig till båda kurserna Hands-on Avancerad MSK | Utbildning för fot, underben 14/3 och 15/3 2024 dvs Hands on Avancerad MSK | Utbildning av armbåge-underarm och hand , får du rabatt och kostar då i stället 8400 kr exkl moms. Denna rabatt justeras i fakturan.

Dick Larsson

Dick Larsson Spec ortopedi sedan 1986. Överläkare i Ortopedi på Centralsjukhuset Karlstad numer på timtid. Startat Klarälvskliniken Karlstad 2009 och jobbar där tillsammans med 8 sjukgymnaster 2 ortopedkollegor och 1 ortopedingenjör. Dessutom som konsult på Orthocenter i Gbg.
Gästföreläsare

Niklas Norlén

Niklas Norlén CEO Hands on Sweden, Specialist Fysioterapeut inom Idrottsmedicin, specialitet muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inom alla extremitetsleder samt rygg och nacke. Examen sedan 2009 inom MSK ultraljudsdiagnostik, OMT examen och MDT examen. Lärare KI (Karolinska Institutet inom MSK Ultraljudsdiagnostik) ...

Föreläsare