Skip to main content

Hands-on MSK barnortopedi

Hands-on erbjuder nu åter in till kurs för ultraljudsdiagnostik på barn som var välbesökt när den gick tidigare med hög utvärderingspoäng.  Denna kurs anses som ett måste om man skall scanna barn med ortopediska besvär och därefter kunna göra adekvata bedömningar.

Vi har åter bjudit in Magnus Aspdahl Specialistsjukgymnast på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Magnus har arbetat en längre tid med ultraljudsdiagnostik på barn och kommer gå igenom flertalet extremitetsleder och vad man skall tänka på vid scanning av barn.

Vi har också bjudit in Maria Altman Specialistläkare i pediatrik, barnreumatologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska Sjukhuset. 

Program Muskuloskeletal ultraljudsundersökning på barn
 • Bemötande av barn
 • Klinisk undersökning av barn
 • Tips och trix vid undersökning av barn
 • Hur används muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik i barnsjukvård?
 • Ossifikationsmönster av barns skelett
 • Fallgropar, anisotropier, bildtolkning (misstolkning av doppleraktivitet, misstolka brosk för svullnad, Svårt att ange smärtlokalisation osv.)
 • När skall man remittera vidare?
 • Användning av ultraljud inom barnsjukvård (Botox Spastiska muskler, Undersökning Ortopedi, JIA och Hemofili, Congenital toritcollis, plexusskador)
 • Det lilla barnet - patologier och undersökningstekniker
 • Förskolebarnet-patologier (artriter/synoviter, apofysiter och avulsionsfrakturer mm) och undersökningstekniker
 • Skolbarnet- patologier (artriter/synoviter, apofysiter, avulsionsfrakturer, ligamentsskador och idrottsskador) och undersökningstekniker med fokus på höfter.
 • Tillstånd som synoviter, tenosynoviter, barnreuma, reaktiva artriter m.m.
 • Barns leder och skelett, samt frakturläkning.

Utbildningsdagen kommer bestå av en blandning av teori och livescanning på barn i olika ålder och skelettmognad.


Kurstillfällen:

Hands-on MSK kurs scanning av barn

2023-12-09
Tid: 9:00 - 17:00
Plats: Ge Health Care AB
 • Förkunskaper: Minst genomförd A kurs eller liknande.

 • Föreläsare: Magnus Aspdahl, Specialistsjukgymnast, Maria Altman Specialistläkare, Niklas Norlén Specialist Fysioterapeut.

 • Kostnad: 4700 kr exkl. moms, inkl. fika och kursmaterial.

Om du anmäler dig till båda kurserna 8 och 9/12 2023, dvs Injektioner med genomlysning av ultraljud och MSK barnortopedi, får du rabatt och kostar då i stället 8400 kr exkl moms. Denna rabatt justeras i fakturan.

Magnus Aspdahl

Har arbetat med ultraljud sedan 2013-2014 och främst inom barnreumatologi och hemofili (blödarsjuka) där främsta syftet med ultraljudsundersökning är att hitta artriter/synoviter, tenosynoviter eller tecken till ledblödningar. Arbetar tätt med läkare och andra professioner i de olika diagnosteamen, samt deltar ofta på ortoped-hemofilironder samt ortoped-reumaronder och ibland vid svåra ledinjektioner.
Gästföreläsare

Maria Altman

Maria Altman arbetar som Specialistläkare inom Pediatrik, Barnreumatologi på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset. Maria kommer tillsammans med Magnus, att föreläsa under barnortopedi-kursen som går i december.
Gästföreläsare

Niklas Norlén

Niklas Norlén CEO Hands on Sweden, Specialist Fysioterapeut inom Idrottsmedicin, specialitet muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inom alla extremitetsleder samt rygg och nacke. Examen sedan 2009 inom MSK ultraljudsdiagnostik, OMT examen och MDT examen. Lärare KI (Karolinska Institutet inom MSK Ultraljudsdiagnostik) ...

Föreläsare