Skip to main content

Hands-on Grundkurs MSK | Injektioner med genomlysning av ultraljud

Hands on Sweden erbjuder nu en grundkurs inom ultraljudsledda injektioner övre och nedre extremiteter. Vi kommer vara 2 lärare på plats alla med erfarenhet av ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder.

Michael Ziegelasch reumatologläkare med specialintresse inom MSK och injektioner. Michael har mycket lång erfarandet av ultraljudsledda injektioner. Han injicerar i alla extremiteter intraarticulärt , bursor samt senskidor m.m.

Niklas Norlén specialistfysioterapeut inom idrottsmedicin. Specialintresse muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder samt i ländygg, nacke samt sonoscopi.

Vi kommer erbjuda grundläggande kunskaper hur man bäst ger injektioner i extremitetsleder intraarticulärt, bursor samt senskidor med hjälp av ultraljud. Lärarna kommer demonstrera de olika teknikerna i de olika extremitetslederna. Instruerar för och nackdelar med de olika nål approacher. Instruera och demonstrera nålteknik inplan and out of plan.

Vi kommer också gå genom studier som publicerats angående ultraljudsledda injektioner kontra utan ultraljud. För och nackdelar.

Deltagaren kommer få träna injektionstekniken på prepararede preparat. Inga injektioner kommer ske praktiskt på deltagare under kursen. Deltagarna får ett deltagarbevis men det ger ingen examen eller berättigande till att lägga egna injektioner på egenhand efter denna kurs. Se vidare under socialstyrelsen vad som gäller för din yrkesgrupp och legitimation.


Kurstillfällen:

Hands -on Sweden grundkurs inom MSK injektioner med genomlysning av ultraljud

2023-12-08
Tid: 9:00 - 17:00
Plats: Ge Health Care AB
  • Förkunskaper: Minst A kurs men ser gärna att man gått minst B kurserna och examen innan denna kurs.

  • Kostnad: 4700 kr exkl. moms. Ingår fika och lunch, samt kursmaterial, nålar och preparat.

  • Säkerhet: Viktigt att deltagarna följer säkerhetsanvisningarna som ges under kursen. Hands on Sweden avsäger sig från alla skador som kan uppstå i samband med injektionskursen.

Om du anmäler dig till båda kurserna 8 och 9/12 2023, dvs Injektioner med genomlysning av ultraljud och MSK barnortopedi, får du rabatt och kostar då i stället 8400 kr exkl moms. Denna rabatt justeras i fakturan.

Michael Ziegelasch

Reumatolog läkare med special intresse inom MSK och injektioner. Han är ordförande i svenska reumatologiska UL-expertgruppen. Sveriges ambassadör i TUI (Targeted Ultrasound Initative). Michael bedriver reumatologi utbildning inom MSK i Linköping. Har specialintresse inom de flesta inflammatoriska tillstånd som kan uppkomma vid reumatiska sjukdomar.
Gästföreläsare

Niklas Norlén

Niklas Norlén CEO Hands on Sweden, Specialist Fysioterapeut inom Idrottsmedicin, specialitet muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inom alla extremitetsleder samt rygg och nacke. Examen sedan 2009 inom MSK ultraljudsdiagnostik, OMT examen och MDT examen. Lärare KI (Karolinska Institutet inom MSK Ultraljudsdiagnostik) ...

Föreläsare