Hands-on Grundkurs MSK | Injektioner med genomlysning av ultraljud

Hands on Sweden erbjuder nu en grundkurs inom ultraljudsledda injektioner övre och nedre extremiteter. Vi kommer vara 2 lärare på plats alla med erfarenhet av ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder.

Michael Ziegelasch reumatologläkare med specialintresse inom MSK och injektioner. Michael har mycket lång erfarandet av ultraljudsledda injektioner. Han injicerar i alla extremiteter intraarticulärt , bursor samt senskidor m.m.

Niklas Norlén specialistfysioterapeut inom idrottsmedicin. Specialintresse muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder samt i ländygg, nacke samt sonoscopi.

Vi kommer erbjuda grundläggande kunskaper hur man bäst ger injektioner i extremitetsleder intraarticulärt, bursor samt senskidor med hjälp av ultraljud. Lärarna kommer demonstrera de olika teknikerna i de olika extremitetslederna. Instruerar för och nackdelar med de olika nål approacher. Instruera och demonstrera nålteknik inplan and out of plan.

Vi kommer också gå genom studier som publicerats angående ultraljudsledda injektioner kontra utan ultraljud. För och nackdelar.

Deltagaren kommer få träna injektionstekniken på prepararede preparat. Inga injektioner kommer ske praktiskt på deltagare under kursen. Deltagarna får ett deltagarbevis men det ger ingen examen eller berättigande till att lägga egna injektioner på egenhand efter denna kurs. Se vidare under socialstyrelsen vad som gäller för din yrkesgrupp och legitimation.


  • Datum/ Tid: Om kursen är bokningsbar, klicka på "Anmäl dig" -knappen för kursdatum och kurstid.

  • Förkunskaper: Minst A kurs men ser gärna att man gått minst B kurserna och examen innan denna kurs.

  • Kostnad: 4700 kr exkl. moms. Ingår fika och kursmaterial, nålar och preparat.

  • Säkerhet: Viktigt att deltagarna följer säkerhetsanvisningarna som ges under kursen. Hands on Sweden avsäger sig från alla skador som kan uppstå i samband med injektionskursen.

Michael Ziegelasch

Michael Ziegelasch

Reumatolog läkare med special intresse inom MSK och injektioner. Han är ordförande i svenska reumatologiska UL-expertgruppen. Sveriges ambassadör i TUI (Targeted Ultrasound Initative). Michael bedriver reumatologi utbildning inom MSK i Linköping. Har specialintresse inom de flesta inflammatoriska tillstånd som kan uppkomma vid reumatiska sjukdomar.
Gästföreläsare
Niklas Norlén

Niklas Norlén

Niklas Norlén leg. fysioterapeut specialist inom idrottsmedicin. Lärare inom ultraljudsdiagnostik sedan 10 år tillbaka på Hands On Sweden samt KI. Sitter i samarbetsgruppen i OMT sektionen inom ultraljudsdiagnostik. Regelbundet inbjuden föreläsare inom ämnet ultraljudsdiagnostik i Sverige och Norden. Startat Hands on Sweden som bedriver utbildning inom MSKUL. Arbetar i dag kliniskt på ortopedklinik med uteslutande diagnostik i alla extremitetsleder samt lägger ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder samt i rygg och nacke.

Niklas arbetar sedan fler år tillbaka med ortopeder med specialitet på behandling och diagnostik inom höft, ljumsk, SI led samt ländryggsbesvär. Han arbetar där med utredning av dessa ovan nämnda besvär med ultraljudsdiagnostik och blokader. Niklas är en av få i Sverige som har sådan stor erfarenhet av ultraljudsdiagnostik av höfter preop, post op efter CAM, Pincer, labrumrekonstruktioner samt iliopsoas tenotomier.

Föreläsare
Cirkel Rod
samsung
medema
hälsosamma möten
teraplus
Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig.
Läs mer Ok