Hands-on C | Repetition och examen

Avancerad scanning av strukturer som nerver, ligament, kapsel, muskelskador och tolkning av patologier. Repetition av utvalda och inskickade strukturer från kursdeltagarna som man upplever svåra och vill repetera.

Teoretiska moment som vi går igenom i grupp efter inskickade frågor av kursdeltagarna. Utvecklande av teknik med prob placering (ffa vid dynamiska tester). Scanning vid dynamiska test i samspel med kliniska test. Fika och kursmaterial ingår i kursen. Praktisk och teoretiskt examensprov.


Kurstillfällen:

Hands-on C repetition och examen

2021-12-04 - 2021-12-05
Tid: 9:00 - 17:00
Plats: GHP Idrottscentrum
  • Pris: 6000 kr exkl. moms
Cirkel Rod
canon medical

Kontaktperson
Canon Medical Ultraljud
Anders Hildebrand
070-295 99 72