Skip to main content

Hands-on Avancerad MSK | Utbildning knä samt intilliggande strukturer

Hands-on Sweden erbjuder nu MSKUL-utbildning specifikt inriktad på knä. Utbildningen är riktad till sjukgymnaster, ortopedkirurger och andra läkare med särskilt intresse för knä- besvär. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på patologier i och kring knät inkl kliniskt resonemang.

Kursdeltagaren får: En teoretisk och praktisk genomgång för att kunna diagnostisera, bedöma och tolka strukturer framförallt i och runt knät där MSKUL är fördelaktigt. Lära sig tolka echogenicity frisk och sjukvävnad samt lära sig identifiera och bedöma ligamentskador, bursiter, nervskador, utgjutningar, broskskador, tendinoser och meniskskador. Vi kommer även visa avancerad scanning kring x-band och nerver kring knät. Praktisk träning och teoretisk instruktion för att få bästa bild och projektion.

Vi kommer även att gå igenom Doppler och tendinoser kring pattelarsenan. Diskussion kring feltolkningsmekanismer som anisotropi och hur de undviks. Träna på dynamisk scanning och hur detta används i MSKUL-bedömningen. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration och bildvisning av patologier.

Gästföreläsare Magnus Ödquist MD, PhD kommer att gästföreläsa kring kirurgi av knä och hur muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik ger ortopeden hjälp inför och efter operation.


Kurstillfällen:
Det finns inga kommande händelser.
  • Pris: 4700 kr exkl. moms (fika och kursmaterial, samt lunch ingår).

Erbjudande tillsammans med denna kurs 8/9! Om du också anmäler dig till kursen Utbildning för axel (kursdatum 7/9) så får du rabatt på 1000 kr totalt för båda kurserna. Denna rabatt justeras i fakturan.

Magnus Ödquist

Magnus Ödquist MD, PhD, Consultant Orthopaedic Surgeon. I am an Orthopaedic surgeon specialized in arthroscopic procedures in the shoulder and knee (sports medicine). During the last 5 years I have combined my clinical work with the role of CEO and CMO. In 2020 I also defended my PhD thesis.

Gästföreläsare

Niklas Norlén

Niklas Norlén CEO Hands on Sweden, Specialist Fysioterapeut inom Idrottsmedicin, specialitet muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inom alla extremitetsleder samt rygg och nacke. Examen sedan 2009 inom MSK ultraljudsdiagnostik, OMT examen och MDT examen. Lärare KI (Karolinska Institutet inom MSK Ultraljudsdiagnostik) ...

Föreläsare