Skip to main content

Hands-on Avancerad MSK | Utbildning för axel

Hands-on Sweden erbjuder nu en komplett MSKUL-utbildning specifikt inriktad på skuldran och axel. Utbildningen är riktad till sjukgymnaster, ortopedkirurger och andra läkare med särskilt intresse för axel. Tyngdpunkten i kursen kommer ligga på praktisk träning med ultraljud av axelleden och då framförallt patologier kring i rotatorkuffen. Vi går igenom även injektionsteknik ultraljudslett intraarticulär, subacromiell, biceps samt AC leden. Gästföreläsare Magnus Ödquist MD, PhD som kommer föreläsa kring kirurgi av axel och hur muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik ger ortopeden hjälp inför och efter operation.

Vi kommer specifikt att titta med hjälp av ultraljud på strukturer runt axel och går igenom ett komplett, praktiskt MSKUL-status för axeln. Kursdeltagaren får: En teoretisk och praktisk genomgång för att kunna diagnostisera, bedöma och tolka framförallt rupturer i rotatorkuffen men även andra diagnosgrupper där MSKUL är fördelaktiga som ex kalkaxel, bursit, utgjutningar, kapselskador AC-leden, impingement, dynamisk imaging och labrum skador. Lära sig tolka echogenicity i olika strukturer samt lär sig identifiera och bedöma fettinfiltration i supraspinatus- samt infraspinatusbuken. Vi kommer även visa perifiera nerver kring axel som ex n.suprascapularis.

Praktisk träning och teoretisk instruktion för att få bästa bild och projektion. Utföra mätningar av strukturer som muskel och sena samt Dopplerundersökning av sena, led och muskel. Diskussion kring feltolkningsmekanismer som anisotropi och hur de undviks. Träna på dynamisk scanning och hur detta används i MSKUL-bedömningen. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration och bildvisning av patologier.

Vi går igenom även injektionsteknik ultraljudslett intraarticulär, subacromiell, biceps samt AC leden. 

Föreläsare Niklas Norlén CEO Hands on Sweden, Specialist Fysioterapeut inom Idrottsmedicin, specialitet muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inom alla extremitetsleder samt rygg och nacke. Examen sedan 2009 inom MSK ultraljudsdiagnostik, OMT examen och MDT examen. Lärare KI (Karolinska Institutet inom MSK Ultraljudsdiagnostik).

Inbjuden gäst kommer vara Magnus Ödquist MD, PhD, CEO GHP Ortho Center Stockholm. Läs mer nedan.

muskler figur axlar armbagar

Kurstillfällen:
Det finns inga kommande händelser.
  • Pris: 4700 kr exkl. moms (Fika och kursmaterial, samt lunch ingår!)

  • Förkunskaper: Genomförd A kurs eller liknande inom MSKUL

Erbjudande tillsammans med denna kurs 7/9! Om du också anmäler dig till kursen Utbildning knä samt intilliggande strukturer (kursdatum 8/9) så får du rabatt på 1000 kr totalt för båda kurserna. Denna rabatt justeras i fakturan.

Magnus Ödquist

Magnus Ödquist MD, PhD, Consultant Orthopaedic Surgeon. I am an Orthopaedic surgeon specialized in arthroscopic procedures in the shoulder and knee (sports medicine). During the last 5 years I have combined my clinical work with the role of CEO and CMO. In 2020 I also defended my PhD thesis.

Gästföreläsare

Niklas Norlén

Niklas arbetar sedan 2016 som konsult med uteslutande ultraljudsdiagnostik av alla extremitetsleder. Niklas ger nu injektioner i alla extremitetsleder för behandling och diagnostik med genomlysning av ultraljud. Arbetar nu som konsult på GHP Idrottscentrum med nära kontakt och samarbete med ortopedläkare och fysios. Niklas hjälper också till med svåra injektioner i ländryggen, nacken och bröstryggen med ultraljud. Niklas samarbetar med ryggkirurg vid dessa injektioner i fasett, rot, epidural, caudal epidural, SI leder med mera ...

Föreläsare