Skip to main content

Hands on Avancerad MSK | Utbildning av armbåge-underarm och hand

Vi kommer specifikt att titta på strukturer runt armbåge-underarm och hand. Kursdeltagaren får: En teoretisk och praktisk genomgång för att lära sig diagnostisera, bedöma och tolka framförallt ligament-, muskel-, ganglion-, utgjutning-, frikropp, nerventrapment och senskador men även andra diagnosgrupper där MSKUL är fördelaktiga.

Kursdeltagarna kommer att träna ingående på dynamisk scanning runt de aktuella lederna. Lära sig tolka echogenicity och texturen i de olika strukturerna. Praktisk träning och teoretisk instruktion för att få bästa bild och projektion. Utföra mätningar av strukturer som muskel, nerv och sena samt Dopplerundersökning av sena, led och muskel. Diskussion kring feltolkningsmekanismer som anisotropi och hur de undviks. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration och bildvisning av patologier. Föreläsare är Niklas Norlén och handkirurg Birgitta Glenmark.

Gästföreläsare Birgitta Glenmark dubbelspecialist inom ortoped och handkirurgi kommer att föreläsa kring kirurgi av handen.

muskler figur armbåge, underarm och hand

Kurstillfällen:

Hands-on avancerad MSK Utbildning av armbåge-underarm och hand

2024-03-15
Tid: 9:00 - 16:30
Plats: Ge Health Care AB
  • Pris: 4700 kr exkl. moms (Fika och kursmaterial ingår!)

  • Förkunskaper: Genomförd A kurs eller liknande inom MSKUL

Birgitta Glenmark

Birgitta Glenmark är dubbelspecialist i handkirurgi och ortopedi. Disputerad vid Karolinska institutet 1994. Birgitta har bland annat tjänstgjort vid Handkirurgiska kliniken Södersjukhuset. Hon har också varit ansvarig och byggt upp verksamheten inom handkirurgi vid Nacka Närsjukhus, Aleris specialistvård. Hon började arbeta på HandCenter 2012.

Gästföreläsare

Niklas Norlén

Niklas arbetar sedan 2016 som konsult med uteslutande ultraljudsdiagnostik av alla extremitetsleder. Niklas ger nu injektioner i alla extremitetsleder för behandling och diagnostik med genomlysning av ultraljud. Arbetar nu som konsult på GHP Idrottscentrum med nära kontakt och samarbete med ortopedläkare och fysios. Niklas hjälper också till med svåra injektioner i ländryggen, nacken och bröstryggen med ultraljud. Niklas samarbetar med ryggkirurg vid dessa injektioner i fasett, rot, epidural, caudal epidural, SI leder med mera ...

Föreläsare