Hands-on A | Introduktion övre och nedre extremitet

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik. Utvalda strukturer i fot, knä, höft,  axel, armbåge och hand scannas longitudinellt och transversell, totalt ca 30 strukturer. Kursen sträcker sig över 2 dagar med 16 timmars undervisinng teoretiskt samt praktiskt

Vi går igenom hur MSKUL fungerar tekniskt och praktiskt. Rätt inställning av UL-apparat samt positionering av patienten och terapeuten enligt internationell praxis. Praktisk träning och teoretisk instruktion för att få bästa bild och projektion. Utföra mätning av strukturer ex brosk och sena. Utföra Doppler undersökning av sena och muskelskador sant går igenom fysiken bakom Doppler. Kunna scanna med linjär transducer samt hantera konvex transducer och förstå för och nackdelar med de olika proberna. Lära sig tolka echogenicity i olika strukturer hud, fett, brosk, muskler, senor, ligament, nerver, plastiker m.m. Lära sig om anisotropier, feltolkningsmekanismer och bildåtergivelse inom MSKUL. Skillnaden mellan MRT, MSKUL samt slätröntgen. Hur vi hanterar MSKUL på kliniken, journalföring och remissförfarandet. Introduktion i tolkning av olika mjukdelsförändringar, patologier, kliniskt resonemang samt se skillnad mellan sjuk och friskvävnad. Aktuell forskning inom området.


Nu erbjuder vi även denna kurs i Göteborg!

  • Lokal i Stockholm : Medfit Flemingsberg (kursdatum 5/12)

  • NYHET! Lokal i Göteborg: Partille Arena (kursdatum 19/9)

  • Tid/Datum: Om kursen är bokningsbar, klicka på "Anmäl dig" -knappen för kursdatum och kurstid.

  • Pris: 6000 kr exkl. moms

Lars Ankarberg

Lars Ankarberg

Huvudlärare på A-kursen 19-20/9 i Göteborg.

Lars Ankarberg, Leg sjukgymnast och lärare för grundkurser inom MSK för Hands on Sweden. Lars scannar regelbundet på kliniken där han arbetar och utför i dag scanningar på alla extremitetsleder. Han utför även ultraljudsledda injektioner på daglig basis på övre och nedre extremiteter. Lars arbetar i dag i Linköping på Health Care AB.

  • Sjukgymnast examen 2000
  • Master of manipulative Therapy 2005
  • Arbetat som gästadjunkt på sjukgymnastutbildningen i Linköping 2009-2012
  • Färdig Specialist inom LSR Specialistordningen 2010
  • Examen i ultraljudsdiagnostik 2015 från OMT sektionen LSR
Göteborg Huvudlärare
Niklas Norlén

Niklas Norlén

Huvudlärare på A-kurserna i Stockholm.

Niklas Norlén leg. fysioterapeut specialist inom idrottsmedicin. Lärare inom ultraljudsdiagnostik sedan 10 år tillbaka på Hands On Sweden samt KI. Sitter i samarbetsgruppen i OMT sektionen inom ultraljudsdiagnostik. Regelbundet inbjuden föreläsare inom ämnet ultraljudsdiagnostik i Sverige och Norden. Startat Hands on Sweden som bedriver utbildning inom MSKUL. Arbetar i dag kliniskt på ortopedklinik med uteslutande diagnostik i alla extremitetsleder samt lägger ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder samt i rygg och nacke.

Niklas arbetar sedan fler år tillbaka med ortopeder med specialitet på behandling och diagnostik inom höft, ljumsk, SI led samt ländryggsbesvär. Han arbetar där med utredning av dessa ovan nämnda besvär med ultraljudsdiagnostik och blokader. Niklas är en av få i Sverige som har sådan stor erfarenhet av ultraljudsdiagnostik av höfter preop, post op efter CAM, Pincer, labrumrekonstruktioner samt iliopsoas tenotomier.

Stockholm Huvudlärare
Cirkel Rod
samsung
medema
hälsosamma möten
teraplus
Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig.
Läs mer Ok