Hands-on A | Introduktion övre och nedre extremitet

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik. Utvalda strukturer i fot, knä, höft,  axel, armbåge och hand scannas longitudinellt och transversell, totalt ca 30 strukturer. Kursen sträcker sig över 2 dagar med 16 timmars undervisinng teoretiskt samt praktiskt

Vi går igenom hur MSKUL fungerar tekniskt och praktiskt. Rätt inställning av UL-apparat samt positionering av patienten och terapeuten enligt internationell praxis. Praktisk träning och teoretisk instruktion för att få bästa bild och projektion. Utföra mätning av strukturer ex brosk och sena. Utföra Doppler undersökning av sena och muskelskador sant går igenom fysiken bakom Doppler. Kunna scanna med linjär transducer samt hantera konvex transducer och förstå för och nackdelar med de olika proberna. Lära sig tolka echogenicity i olika strukturer hud, fett, brosk, muskler, senor, ligament, nerver, plastiker m.m. Lära sig om anisotropier, feltolkningsmekanismer och bildåtergivelse inom MSKUL. Skillnaden mellan MRT, MSKUL samt slätröntgen. Hur vi hanterar MSKUL på kliniken, journalföring och remissförfarandet. Introduktion i tolkning av olika mjukdelsförändringar, patologier, kliniskt resonemang samt se skillnad mellan sjuk och friskvävnad. Aktuell forskning inom området.


Kurstillfällen

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet

2022-01-25 - 2022-01-26
Tid: 9:00 - 17:00
Plats: Ge Health Care AB
  • Pris: 6000 kr exkl. moms

Anmälan till kursen

Lars Ankarberg

Lars Ankarberg

Huvudlärare på A-kursen i Göteborg och A-kursen i Stockholm från och med år 2020.

Lars Ankarberg, Leg sjukgymnast och lärare för grundkurser inom MSK för Hands on Sweden. Lars scannar regelbundet på kliniken där han arbetar och utför i dag scanningar på alla extremitetsleder. Han utför även ultraljudsledda injektioner på daglig basis på övre och nedre extremiteter. Lars arbetar idag som specialistfysioterapeut på ortopedmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping i nära kontakt med ortopeder.

  • Sjukgymnast examen 2000
  • Master of manipulative Therapy 2005
  • Arbetat som gästadjunkt på sjukgymnastutbildningen i Linköping 2009-2012
  • Färdig Specialist inom LSR Specialistordningen 2010
  • Examen i ultraljudsdiagnostik 2015 från OMT sektionen LSR
Huvudlärare


Cirkel Rod
canon medical

Kontaktperson
Canon Medical Ultraljud
Anders Hildebrand
070-295 99 72