Skip to main content

OMT certifierad examensutbildning i ultraljudsdiagnostik

Kurserna vänder sig till leg sjukgymnaster och leg läkare som är inriktade eller intresserade av muskuloskeletala besvär och vill fördjupa sin undersökning med hjälp av ultraljudsdiagnostik.

Utbildningen sker i små grupper med max 9-12 deltagare beroende på antal hjälplärare. Maximalt 3 kursdeltagare per UL-scanner, med en extraskärm för bästa bild och pedagogik. Undervisning är på svenska och fokuserad på mycket praktik och scanning tid per modul. Kurserna är öppna för alla oavsett märke på UL-scanner man använder på sin klinik. Totalt scannar vi fler än 250 olika strukturer under hela utbildningen.

Vid kurserna använder vi diverse märken och ultraljudsenheter från olika ultraljudsleverantörer. Utbildningen är opartiskt gällande den maskinella utrustningen.

Kurs A introduktion är obligatorisk för fortsatt utbildning men kan även vara aktuell för dem som remitterar patienter för muskuloskeletal ultraljudsscanning. För att gå vidare till Kurs B fördjupning nedre extremitet och Kurs B fördjupning övre extremitet är det obligatoriskt att deltagaren kommit i gång med ultraljudsscanning praktiskt. Under Kurs B nedre och övre är tempot högre och vissa strukturer är svårare att finna och tolka. Kurs C repetition/examen innehåller både en praktisk och teoretisk del. Kurs C bör genomföras inom 2 år räknat från senaste kurs A. Den som arbetar mer inriktad på exempelvis övre extremiteter kan gå den obligatoriska kurs A och därefter hoppa på kurs B övre. Det finns då möjlighet att ta examen på endast övre eller nedre extremiteter.

Kurserna A, B nedre och B övre går med fördel att repetera för 50 % av priset i mån om plats. Under utbildningen finns det möjlighet att gå med en lärare under en klinisk dag på hans/hennes praktik för att ytterligare fördjupa och förkovra sig i UL-scanningen. Kursdeltagarna har också möjligheten att skicka UL-bilder per mail för hjälp med tolkning och diskussion under utbildningen till examen.