Skip to main content

Ultraljudsstudie kan utesluta röntgenstrålar för vanliga barnarmskador

ultraljud hands-on sweden

KATEGORI / STUDIE: ARM

En intressant nyhetsnotis om en kommande och unik studie:

Försöket kommer att bedöma om röntgenbestrålning är nödvändig när det förekommer antingen en spänningsfraktur eller ingen fraktur med hjälp utav en bärbar ultraljudsmaskin. Förutom att lyfta behovet att utsätta unga patienter för joniserande strålning ska bland annat akutläkare kunna använda testet för att snabbt diagnostisera och behandla barn på platsen. Om det går att utesluta onödiga röntgenstrålar, kan patienten gå hem tidigare, vilket är en vinst för patienten och dess vårdgivare, som i sin tur hjälper till att förbättra sängflödet.

Läs hela nyheten på Gold Coast Health´s hemsida.