Skip to main content

Nyexaminerade i Muskulosksletal Ultraljudsdiagnostik

Här har vi tre nya elever som idag examinerades inom Muskulosksletal Ultraljudsdiagnostik. Det är lika tacksamt att vara lärare och se sina elever prestera på högsta nivå vid examen.
Tack speciellt Paul G på GE Healthcare för lokaler och maskiner.