MSK kurs scanning av barn den 3/10 2018

Hands On Sweden har en ny kurs på gång - Hands-on MSK barnortopedi

Läs mer här

Cirkel Rod
canon medical

Kontaktperson
Canon Medical Ultraljud
Anders Hildebrand
070-295 99 72