Skip to main content

KS Fysioterapin väljer Hands on Swedens MSK utbildning inom axeldiagnostik

KS (Karolinska sjukhuset) Fysioterapin väljer Hands on Swedens MSK utbildning inom axeldiagnostik. Fysioterapeuter på KS axelenhet planerar att starta upp axeldiagnostik under 2015 med hjälp av MSK. Utbildningen inom axeldiagnostiken med ultraljud kommer ske på plats vid deras enhet på KS.