Skip to main content

Hej och God fortsättning till er alla!

Vi från Hands on Sweden vill tacka er alla som deltagit i någon av Hands on Sweden kurser under de 14 år vi har verkat. Hands on Sweden genomför kurser på alla nivåer inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik sedan 2009.

Hands on Sweden kommer under 2023 fortsätta erbjuda grundkurser och fördjupningskurser inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik. Kurserna under 2023 kommer framför allt förläggas i Stockholm på Ge Health Care huvudkontor i Danderyd respektive Qicraft Solna (Canon Medical).

Vi erbjuder nu också under våren 2023 två avancerade kurser inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

 

Hands-on avancerad MSK Utbildning av armbåge-underarm och hand 2023-04-24

Avancerad kurs med inriktning armbåge-underarm och hand med gästföreläsare Birgitta Glenmark som är specialist i både handkirurgi och ortopedi. Birgitta arbetar i dag på Handcenter Stockholm. 

Niklas Norlén huvudföreläsare leg fysioterapeutspecialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Lärare på KI inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik och grundare till Hands on Sweden där han är lärare på avancerad nivå och examinator. Arbetar i dag på Capio Idrottscentrum Stockholm med uteslutande avancerad muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inkl interventioner. Niklas har lång erfarenhet av diagnostik med ultraljud av alla extremitetsleder och samarbetar med ortopeder/läkare dagligen inom alla leder. Niklas arbetar också sedan 2016 med ultraljusguidade injektioner (diagnostiska/terapeutiska) i columna i samarbete med ryggkirurger. Han arbetar dagligen med bilddiagnostik som röntgen, CT, MR och förstås ultraljud och har därmed god kunskap av de olika bildmodaliteterna.

Niklas kommer att gå igenom alla projektioner live för att få bästa bild i armbåge, underarm och hand samt visa de vanligaste patologierna i dessa regioner.

  • Plats: Danderyd Ge Healthcare
  • Datum: 24/4 2023
  • Maxantal 12 st
  • Avgift: 4700 kr exkl moms inkl fika, lunch och föreläsningsmaterial. Om ni även anmäler er till avancerad höft/ljumskkursen den 25/4, får ni båda kurserna för 8000 kr exkl moms.

 

Hands-on avancerad Höft & ljumske 2023-04-25

Gästföreläsare Ali Latifi , sonograf och arbetar i dag på Danderyds sjukhus.

Ali Latifi, sonograf har lång erfarenhet av utbildning inom ultraljudsdiagnostik inom buk, invärtes och kärldiagnostik och kommer att gå igenom teoretisk och praktisk vätskeansamling, djup abcess, trombos i illiaca och femoralis, bråck, inguimal förändringar osv. Ali kommer visa det mesta kring ljumsken och buken som kan ge symtom/refererad smärta ner mot den regionen och höften.

Niklas Norlén huvudföreläsare leg fysioterapeutspecialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Lärare på KI inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik och grundare till Hands on Sweden där han är lärare på avancerad nivå och examinator. Niklas har arbetat många år med diagnostik kring ljumske, höft och bäcken. Han kommer visa er alla projektioner kring höften, ljumsken och bäcken för att bäst kunna lokalisera de olika patologierna som exempel labrum skador, cystor, bursiter, och nerv entrapments. Han kommer även illustrera dynamiska höftundersökningar för FAI, snapping hip och ischiofemoral impingement.

Niklas kommer även visa illustrativa patologibilder kring höft, ljumske och bäcken. 

  • Plats: Danderyd Ge Healthcare
  • Datum: 25/4 2023
  • Maxantal 12 st
  • Avgift: 4700 kr exkl moms inkl fika, lunch och föreläsningsmaterial. Om ni även anmäler er till avancerad armbåge-underarm och hand kursen den 24/4 så får ni båda kurserna för 8000 kr exkl moms.