Skip to main content

Hands on Sweden på MSK-besök i Leeds

Hands on Sweden var nyligen i Leeds, England och träffade MSK-användare på högsta nivå. England ligger långt fram i utvecklingen av MSK som appliceras regelbundet på alla sjukhus och privatkliniker. Intressanta 2 dagar fyllda med patienter och egen scanning där vi kunde överbrygga kunskaper och lära av varandra. Förhoppningen är att ytterligare utveckla samarbetet mellan oss i Sverige och England.

Stort tack till Medexa som skapade denna fina kontakt med kliniken Imaging First, Managing Director Judith och Sarah MSK Specialist.

leeds