Skip to main content

Hands on Sweden och Niklas Norlén kommer att deltaga under Idrottsmedicinska vårmötet i Åre

Hands on Sweden och Niklas Norlen har blivit inbjudna att deltaga under Idrottsmedicinska vårmötet 26-27/3 2020 i Åre. Vi kommer erbjuda 2 workshops med teoretiska och praktiska moment inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik med inriktning på idrottsmedicin. Anmälan sker på deras hemsida. 

https://www.sls.se/sfaim/