Skip to main content

Hands on Sweden med flera arrangerar en workshop under Fysioterapidagarna den 25/10 på Water Front

Hands On Sweden samt Karolinska Institutet (KI), Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning, ”Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 15hp. Arrangerar en workshop under Fysioterapidagarna den 25/10 på Water Front.
Mer info finns på pdf, se nedan länk samt anmälan.

Länk till pdf