Skip to main content

Hands on Sweden inbjuden som gästföreläsare till Klarälvskliniken Karlstad med fotkirurg Dick Larsson som arrangör

Vi tackar för inbjudan och skickar Niklas Norlen till Karlstad för både praktisk och teoretisk föreläsning angående muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik på fot-underben.