• Start
  • Nyheter
  • Björn från Fysrehab  i Lidköping väljer Hands on Sweden

Björn från Fysrehab  i Lidköping väljer Hands on Sweden

Björn från Fysrehab  i Lidköping väljer Hands on Sweden angående ultraljudsutbildning för deras personal. Lars Ankarberg från Hands on Sweden håller en basic ultraljudskurs på plats i deras lokaler. Tack för förtroendet Björn och roligt att ni kommer i gång med ultraljudsdiagnostik.

 

Cirkel Rod
canon medical
tera plus