Skip to main content

Hands-on B | Fördjupningskurs övre extremiteter

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning. Utföra Doppler undersökning muskuloskeletalt. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration. Leder scannas longitudinellt och transversellt på denna kurs är axel, armbåge, hand, nacke och bröstrygg, totalt 103 strukturer.

Muskelscanning av under- och överarm longitudinellt och transversellt, totalt 20 strukturer. Flertalet nerver scannas. Dynamisk scanning praktiskt som ex ligament, nerv och ledrörlighet. Lära sig tolka kärlinväxt i sena, tendinos, tendinopati, entrapment, intraarticulär svullnad, bursit, ruptur, kalkinlagring, osteofyt, senförtjockning, atrofi och brosk. Flertalet patologier inom MSKUL visas under kursen som tendinoser, tendinopatier, rupturer i muskel, sena och ligament, tenosynovitet, intraarticulär svullnad, frakturer m.m. Uppföljning och ytterligare genomgång av feltolkningsmekanismer inom UL-scanning och hur vi undviker dessa.

Filmmaterial på USB-sticka
Filmerna som finns på en USB-sticka ger er möjlighet att titta på projektionerna på hemmaplan både innan och efter genomförd kurs. Vid kursanmälan eller beställning efter kursen kan ni införskaffa kursens filmmaterial för 499:- exkl moms. Om ni önskar ni köpa kursens filmmaterial i anslutning till kursanmälan, kryssa i rutan för USB-sticka, så skickar vi hem den tillsammans med faktura och övrig information om kursen. Titta på nedan filmexempel.

Lars Ankarberg

Med start år 2020 kommer Lars Ankarberg stå som huvudföreläsare (i Göteborg och Stockholm) för Hands-on B Fördjupningskurser.

Lars Ankarberg, Leg sjukgymnast och lärare för grundkurser inom MSK för Hands on Sweden. Lars scannar regelbundet på kliniken där han arbetar och utför i dag scanningar på alla extremitetsleder. Han utför även ultraljudsledda injektioner på daglig basis på övre och nedre extremiteter. Lars arbetar idag som specialistfysioterapeut på ortopedmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping i nära kontakt med ortopeder.

Föreläsare

Anmälan till kursen

Kurstillfällen:

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter

2023-10-09 - 2023-10-10
Tid: 9:00 - 17:00
Plats: Ge Health Care AB

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter

2024-03-12 - 2024-03-13
Tid: 9:00 - 17:00
Plats: Ge Health Care AB
  • Pris: 6 300 kr exkl. moms.
    Fika, lunch och föreläsningsmaterial ingår!Visa alla kurser Anmäl dig!

Titta på vårt filmexempel