Skip to main content

Hands-on B | Fördjupningskurs nedre extremiteter

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning. Utföra Doppler undersökning muskuloskeletalt. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration. Leder som scannas longitudinellt och transversellt på denna kurs är fot, knä och höft, totalt 87 strukturer.

Muskelscanning av underben och lår longitudinellt och transversellt, totalt 21 strukturer. Flertalet nerver scannas. Dynamisk scanning praktiskt som ex ligament, menisk test och ledrörlighet. Lära sig tolka kärlinväxt i sena, tendinos, tendinopati, entrapment, intraarticulär svullnad, bursit, ruptur, kalkinlagring, osteofyt, senförtjockning, atrofi och brosk. Flertalet patologier inom MSKUL visas under kursen som tendinoser, tendinopatier, rupturer i muskel, sena och ligament, tenosynoviter, intraarticulär svullnad, frakturer m.m. Uppföljning och ytterligare genomgång av feltolkningsmekanismer vid UL-scanning och hur vi undviker dessa. Fika och kursmaterial ingår.

Filmmaterial på USB-sticka
Filmerna som finns på en USB-sticka ger er möjlighet att titta på projektionerna på hemmaplan både innan och efter genomförd kurs. Vid kursanmälan eller beställning efter kursen kan ni införskaffa kursens filmmaterial för 499:- exkl moms. Om ni önskar ni köpa kursens filmmaterial i anslutning till kursanmälan, kryssa i rutan för USB-sticka, så skickar vi hem den tillsammans med faktura och övrig information om kursen. Titta på nedan filmexempel.

Lars Ankarberg

Huvudlärare för A & B kurserna från och med 2020.

Lars Ankarberg, Leg sjukgymnast och lärare för grundkurser inom MSK för Hands on Sweden. Lars scannar regelbundet på kliniken där han arbetar och utför i dag scanningar på alla extremitetsleder. Han utför även ultraljudsledda injektioner på daglig basis på övre och nedre extremiteter. Lars arbetar idag som specialistfysioterapeut på ortopedmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping i nära kontakt med ortopeder.

Föreläsare

Anmälan till kursen

Obs! Ej bokbar kurs kan betyda att den är fullsatt.

Kurstillfällen:

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter

2024-02-05 - 2024-02-06
Tid: 9:00 - 17:00
Plats: Ge Health Care AB
  • Pris: 6 300 kr exkl. moms.
    Fika, lunch och föreläsningsmaterial ingår!

Titta på vårt filmexempel