Hands-on Avancerad MSK | Utbildning för fot, underben

Hands-on Sweden erbjuder nu MSKUL-utbildning specifikt inriktad på fot och underben. Utbildningen är riktad till sjukgymnaster, ortopedkirurger och andra läkare med särskilt intresse fot- och underben. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning (MSKUL). Tyngdpunkten i kursen kommer ligga på fotleden.

Vi kommer specifikt att titta på strukturer runt fot och underben. Kursdeltagaren får: En teoretisk och praktisk genomgång för att lära sig diagnostisera, bedöma och tolka framförallt ligament-, muskel- och senskador men även andra diagnosgrupper där MSKUL är fördelaktiga. Träna ingående på dynamisk scanning runt de aktuella lederna, t.ex. visa exempel på tekniker för att kunna se impingement posteriort och anteriort i talucruralleden. Lära sig tolka echogenicity i olika strukturer. Praktisk träning och teoretisk instruktion för att få bästa bild och projektion. Utföra mätningar av strukturer som muskel och sena samt Dopplerundersökning av sena, led och muskel. Diskussion kring feltolkningsmekanismer som anisotropi och hur de undviks. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration och bildvisning av patologier. Föreläsare är Niklas Norlén och fotortoped Dick Larsson.


  • Förkunskaper: Genomförd A kurs eller liknande inom MSKUL

  • Datum/Tid: Om kursen är bokningsbar, klicka på "Anmäl dig" -knappen för kursdatum och kurstid.

  • Pris: 4200 kr exkl. moms

Dick Larsson

Dick Larsson

Dick Larsson Spec ortopedi sedan 1986. Överläkare i Ortopedi på Centralsjukhuset Karlstad numer på timtid. Startat Klarälvskliniken Karlstad 2009 och jobbar där tillsammans med 8 sjukgymnaster 2 ortopedkollegor och 1 ortopedingenjör. Dessutom som konsult på Orthocenter i Gbg.
Gästföreläsare
Niklas Norlén

Niklas Norlén

Niklas Norlén leg. fysioterapeut specialist inom idrottsmedicin. Lärare inom ultraljudsdiagnostik sedan 10 år tillbaka på Hands On Sweden samt KI. Sitter i samarbetsgruppen i OMT sektionen inom ultraljudsdiagnostik. Regelbundet inbjuden föreläsare inom ämnet ultraljudsdiagnostik i Sverige och Norden. Startat Hands on Sweden som bedriver utbildning inom MSKUL. Arbetar i dag kliniskt på ortopedklinik med uteslutande diagnostik i alla extremitetsleder samt lägger ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder samt i rygg och nacke.

Niklas arbetar sedan fler år tillbaka med ortopeder med specialitet på behandling och diagnostik inom höft, ljumsk, SI led samt ländryggsbesvär. Han arbetar där med utredning av dessa ovan nämnda besvär med ultraljudsdiagnostik och blokader. Niklas är en av få i Sverige som har sådan stor erfarenhet av ultraljudsdiagnostik av höfter preop, post op efter CAM, Pincer, labrumrekonstruktioner samt iliopsoas tenotomier.

Föreläsare
Cirkel Rod
samsung logo
medema logo
siemens healthineers logo
teraplus logo
Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig.
Läs mer Ok