Skip to main content

Fristående MSKUL-utbildningar

Hands-On Sweden fristående MSKUL-utbildningar för extremitetsleder

Hands-On Sweden kan nu erbjuda fristående utbildningar inom Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik (MSKUL) för flertalet extremitetsleder. Dessa utbildningar är riktade till sjukgymnaster, ortopedkirurger och läkare som arbetar specifikt med framförallt de olika extremitetslederna. Utbildningarna är fristående från examensutbildningen och är till för de som vill vidareutveckla sina kunskaper specifikt i en eller flera extremitetsleder. Kurserna ger både vana och mer novisa användare av MSKUL chansen till fördjupning inom detta spännande område. Upplägget lämpar sig ypperligt också för de som tagit MSKUL-examen.

Förkunskapskraven är antingen Hands-on A kurs som bedrivs av Hands-on Sweden, annan liknande grundutbildning eller dokumenterad tidigare erfarenhet av MSKUL.
Vi kommer scanna på olika maskiner och välkända märken. Samtlig apparatur är framtagen specifikt för MSKUL och visar högfrekventa ultraljudsbilder för bästa upplösning. Utbildningen är märkesoberoende och därmed opartisk gällande den maskinella utrustningen. Externa skärmar används på samtliga maskiner så att alla i gruppen kan följa med och vara delaktiga även när de själva inte utför undersökningen. Utbildningsgrupperna kommer vara små med max 12 st deltagare med minst en ultraljudsscanner per tre deltagare. Vid över nio deltagare kommer vi tillsätta en extralärare för bästa pedagogik och handledning för deltagarna.

Utbildningarna omfattar två heldagar och innehåller mycket praktisk scanning men även teoriföreläsning. Vi kommer att genomföra livescanning under kursen på patienter som söker kliniken för olika extremitetsbesvär. Patologibilder på olika diagnoser kommer visas för att lära kursdeltagaren att tolka och diagnostisera de olika strukturförändringarna. Vi kommer repetera och fördjupa oss i hur normal och patologisk echogenicity tar sig uttryck i flertalet strukturer. Vi går igenom teknik för bästa bildåtergivelse och diskuterar feltolkningsmekanismer som anisotropier. Perifera nerver kommer också scannas under kurserna. Projektionerna och teknikerna som lärs ut i de olika kursmomenten baseras på internationell praxis och forskning.

Vi erbjuder även auskultationer i MSK-utbildningar. Läs om auskultationer i MSK