Skip to main content

Lars Ankarberg

leg fysioterapeut

Lars Ankarberg har nu arbetat som lärare på Hands on Sweden sedan 2020. Genomfört nu över 20 kurser på introduktion samt fördjupning övre och nedre. Nu tar Lars klivet upp som examinator för Hands on Sweden och kan därmed vara lärare också på avancerad nivå.

Lars scannar regelbundet på kliniken där han arbetar och utför i dag scanningar på alla extremitetsleder. Han utför även ultraljudsledda injektioner på daglig basis på övre och nedre extremiteter. Lars arbetar idag som specialistfysioterapeut på ortopedmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping i nära kontakt med ortopeder.

Lars tog sin sjukgymnast examen -00. Han tog sin Master of manipulative Therapy 2005. Arbetat som gästadjunkt på sjukgymnastutbildningen i Linköping 2009-2012. Färdig Specialist inom LSR Specialistordningen 2010. Examen i ultraljudsdiagnostik 2015 från OMT sektionen LSR.

Aktuella Föreläsningar:

Lars Ankarberg
LARS ANKARBERG
Lars Ankarberg