Skip to main content

Om Hands On Sweden

Hands-on Sweden är en utbildning i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik som startade i Sverige 2009. Vi genomför i dag ca 10-15 utbildningar per år med ca 15 deltagare per kurs. Under de senaste åren har konsultuppdragen ökat inom MSK och vi skräddarsyr nu utbildning för kliniker, olika avdelningar eller för den enskilde användaren.

Muskuloskeletal ultraljud (MSK) har de senaste åren gått fram enormt tack vare bättre högupplösta ultraljudsapparater med linjär prob, reducerade priser, mera användarvänliga apparater och möjligheten till bärbar utrustning. I alla maskiner finns nu också Doppler som ger möjlighet att se flöden, ex kärlinväxt i senor och inflammationer.

OMT- Certifiering

Utbildningen har stegvis utvecklats sedan starten och den fick OMT- Certifiering under 2011. Vi bedriver nu OMT certifierad utbildning med examen inom området muskuloskeletal ultraljudsscanning för leg läkare, leg sjukgymnaster och naprapater.  Utbildningen sker i små grupper om max 3 kursdeltagare på varje ultraljudsapparat för bästa pedagogik.
Hands-on Sweden använder sig av olika ultraljudsleverantörer som ställer sin utrustning till vårt förfogande på utbildningen. Vi använder nu uteslutande högupplösta ultraljudsapparater upp till 18 MHz. Detta möjliggör en optimal pedagogisk och utbildningsvänlig miljö för kursdeltagarna.

Vi samarbetar både i Sverige och utomlands med fler ledande reumatologer, radiologer och ortoped läkare som dagligen använder MSK framförallt inom axelkirurgi. Sedan 2012 är Hands-on Sweden representerad i OMT sektionens MSK grupp för att tillsammans utveckla och sprida MSK i Sverige.

Hands-on Swedens MSK- utbildning med dess tekniska, teoretiska och praktiska genomförande baseras på internationell praxis för att kunna standardisera scanningen. Vi har också som mål att på ett pedagogiskt och standardiserat sätt lära ut MSK, så att deltagarna kan tolka bilderna inom det muskuloskeletala området på rätt sätt.


Följ oss på 
LinkedIn och YouTube