Skip to main content

Magnus Aspdahl

Leg. Sjukgymnast
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Magnus Aspdahl

Magnus Aspdahl har arbetat med ultraljud sedan 2013-2014 och främst inom barnreumatologi och hemofili (blödarsjuka) där främsta syftet med ultraljudsundersökning är att hitta artriter/synoviter, tenosynoviter eller tecken till ledblödningar. Magnus arbetar tätt med läkare och andra professioner i de olika diagnosteamen, samt deltar ofta på ortoped-hemofilironder samt ortoped-reumaronder och ibland vid svåra ledinjektioner.

Erhöll 2017 Aroseniusfondens forskningsanslag för vårdvetenskap för projektet "Ledstatus hos barn med hemofili utvärderad med ultraljud- En uppföljningsstudie"

Publikationer

  • Aspdahl M, Viljakainen H, Petrini P, Ranta S. Comparison of joint status in children with haemophilia A using ultrasound and physical examination.
  • Accepted for publication in European Journal of Physiotherapy February 2018.
  • Nijdam A, Bladen M, Hubert N, Pettersson M, Bartels B, van der Net J, LiesnerR, Petrini P, Kurnik K, Fischer Using routine Haemophilia Joint Health Score for international comparisons of haemophilia outcome: standardization is needed. Haemophilia. 2016 Jan;22(1):142-7. doi: 10.1111/hae.12755. Epub 2015 Jul 14.
Aktuella Föreläsningar: