Skip to main content

Patientfall injektion – punktion ganglion

En patient har sökt för långvariga höftbesvär som har pågått i över 2 år. Röntgen och MRT har genomförts, och ingen artros har påvisats i höften. MRT visar en labrumcysta/ganglion. Höftkirurg har bedömt att kirurgi inte är aktuellt för närvarande. Trots besök hos kiropraktor, naprapat och fysioterapeut har patienten upplevt begränsad effekt. Besvären fortskrider med framförallt smärta under belastning men även i perioder av vila. Behandling med NSAID har haft begränsad och kortvarig effekt. 

Vi kan lätt lokaliserar denna labrumcysta/ganglion med ultraljud. Genom ultraljud kan vi punktera/aspirera och injicera ganglionet både för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Ultraljudet är ett fantastiskt verktyg (i rätta händer) för att visualisera nålar vid injektioner. Det finns många fördelar med att lägga guidade injektioner jämfört med blinda. Om ni är intresserade av att lära er mer om detta, se nedan. 

punktion ganglion

 punktion ganglion.

punktion ganglion

punktion ganglion

Hands on Sweden erbjuder en kurs i ultraljudsguidade injektioner den 8/12 i Stockholm, med gästföreläsare Michael Ziegelasch, reumatolog läkare med specialintresse för ultraljudsguidade injektioner. Han har varit verksam som lärare inom ultraljudsdiagnostik sedan 2009. Huvudföreläsare Niklas Norlénspecialistfysioterapeut inom fysik aktivitet och idrottsmedicin, OMT, MDT examen och ultraljudsdiagnostiker inom MSK. Om ni önskar att fördjupa era kunskaper, är detta en utmärkt möjlighet att göra det.