Skip to main content

Patientfall: Handled efter trauma

  

Här har vi ännu ett intressant fall där muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik har kunnat återdiagnostisera en fraktur, trots att ingen patologi kunde upptäckas initialt eller i ett tidigt skede med hjälp av röntgenundersökning. I det här fallet ledde den ultraljudsundersökningen till en annan behandlingsplan och regim för patienten.

Patienten, född -07, skadade sin hand och upplevde initialt kraftig smärta och svullnad runt handleden. Hen sökte akutsjukvården och genomgick en röntgenundersökning som inte kunde påvisa någon patologi. Patienten fortsatte att lida av intensiv smärta. Patientens pappa kontaktade mig eftersom smärtan kring handleden fortsatte vara påtaglig, och vi beslutade att genomföra en ultraljudsundersökning. Resultatet av ultraljudsundersökningen visade en fraktur i scaphoideum.

Det är värt att notera att röntgenundersökningen genomfördes cirka en vecka före ultraljudsundersökningen.


avacerad ultraljudskurs

Longitudinell projektion

Longitudinell projektion

Longitudinell projektion

Transversell projektion

 

För dem som är intresserade av att lära sig mer om muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik för hand och armbåge vill jag informera om en kommande kurs som kommer att äga rum den 15 mars 2024. Vi kommer att ha Birgitta Glenmark som gästföreläsare, en specialist inom både ortopedi och handkirurgi.