Skip to main content

Auskultationer i MSK

Hands-On Sweden erbjuder nu möjligheten att auskultera 1 dag på kliniken där Niklas Norlén genomför MSK. Niklas använder MSK med extraskärm så att deltagaren/deltagarna lätt kan följa med på ett pedagogiskt sätt.

Vi blandar nybesök, återbesök och konsultfall från kollegor. Nybesöken kommer att vara på 30 min och återbesök/konsultationer 30 min. Detta möjliggör att vi kan analysera och diagnostisera varje fall separat. Vi kommer att kunna diskutera olika projektioner, tekniker, pitfalls och MSK  i olika uppslag. Ca 8-12 patienten kommer vi hinna titta på under en dag med olika extremitets, muskel och sen besvär från fot till hand. Vi försöker att boka in patienter med olika led besvär under dagen, men kan inte garantera att vi får in patologier från samtliga extremiteter.