Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 2020.09.24 9:00 - 2020.09.25 17:00

OBS! Denna kurs gäller för Medfit Flemingsberg i Stockholm!Individual

Billing