Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 2022-01-25 9:00 - 2022-01-26 17:00

OBS! Denna kurs gäller för Medfit Flemingsberg i Stockholm!Registrera

Billing