Hands-on Grundkurs MSK | Injektioner med genomlysning av ultraljud

Hands on Sweden erbjuder nu en grundkurs inom ultraljudsledda injektioner övre och nedre extremiteter. Vi kommer vara 2 lärare på plats alla med erfarenhet av ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder.

Michael Ziegelasch reumatologläkare med specialintresse inom MSK och injektioner. Michael har mycket lång erfarandet av ultraljudsledda injektioner. Han injicerar i alla extremiteter intraarticulärt , bursor samt senskidor m.m.

Niklas Norlén specialistfysioterapeut inom idrottsmedicin. Specialintresse muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder samt i ländygg, nacke samt sonoscopi.

Vi kommer erbjuda grundläggande kunskaper hur man bäst ger injektioner i extremitetsleder intraarticulärt, bursor samt senskidor med hjälp av ultraljud. Lärarna kommer demonstrera de olika teknikerna i de olika extremitetslederna. Instruerar för och nackdelar med de olika nål approacher. Instruera och demonstrera nålteknik inplan and out of plan.

Vi kommer också gå genom studier som publicerats angående ultraljudsledda injektioner kontra utan ultraljud. För och nackdelar.

Deltagaren kommer få träna injektionstekniken på prepararede preparat. Inga injektioner kommer ske praktiskt på deltagare under kursen. Deltagarna får ett deltagarbevis men det ger ingen examen eller berättigande till att lägga egna injektioner på egenhand efter denna kurs. Se vidare under socialstyrelsen vad som gäller för din yrkesgrupp och legitimation.

 

LÄRARE 

michael z

Michael Ziegelasch

Reumatolog läkare med special intresse inom MSK och injektioner. Han är ordförande i svenska reumatologiska UL-expertgruppen. Sveriges ambassadör i TUI (Targeted Ultrasound Initative). Michael bedriver reumatologi utbildning inom MSK i Linköping. Har specialintresse inom de flesta inflammatoriska tillstånd som kan uppkomma vid reumatiska sjukdomar. Han har ultraljudsmottagning på reumatologkliniken Linköping. Han kommer föreläsa om reumatiska sjukdomar med inriktning på MSK och Doppler användning samt visa patologibilder. Michael kommer också visa praktiskt viktiga projektioner med inriktning på att finna utgjutningar och ledsjukdomar i perifera leder.

  

 

>Niklas Norlén

Niklas Norlén

Leg Fysioterapeut Specialist inom idrottsmedicin, lärare på KI inom MSK samt Hands on Sweden. Niklas arbetar i dag uteslutande med ultraljudsdiagnostik på avancerad nivå och med ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder samt rygg och nacke. Han genomför i dag också Sonoscopi (ultraljudsledda artroskopier).

 

 

 

Lokal: Medfit Flemingsberg

Datum/ Tid: 9/1 2019, 09.00-16.45

Förkunskaper: Minst A kurs men ser gärna att man gått minst B kurserna och examen innan denna kurs.

Kostnad: 4500 kr exkl. moms. Ingår fika och kursmaterial, nålar och preparat.

Säkerhet: Viktigt att deltagarna följer säkerhetsanvisningarna som ges under kursen. Hands on Sweden avsäger sig från alla skador som kan uppstå i samband med injektionskursen.

 

Visa alla kurser | Anmäl dig!