Hands-on Avancerad MSK | Utbildning knä samt intilliggande strukturer

Hands-on Sweden erbjuder nu MSKUL-utbildning specifikt inriktad på knä. Utbildningen är riktad till sjukgymnaster, ortopedkirurger och andra läkare med särskilt intresse för knä- besvär. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på patologier i och kring knät inkl kliniskt resonemang.

Kursdeltagaren får: En teoretisk och praktisk genomgång för att kunna diagnostisera, bedöma och tolka strukturer framförallt i och runt knät där MSKUL är fördelaktigt. Lära sig tolka echogenicity frisk och sjukvävnad samt lära sig identifiera och bedöma ligamentskador, bursiter, nervskador, utgjutningar, broskskador, tendinoser och meniskskador. Vi kommer även visa avancerad scanning kring x-band och nerver kring knät. Praktisk träning och teoretisk instruktion för att få bästa bild och projektion.

Vi kommer även att gå igenom Doppler och tendinoser kring pattelarsenan. Diskussion kring feltolkningsmekanismer som anisotropi och hur de undviks. Träna på dynamisk scanning och hur detta används i MSKUL-bedömningen. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration och bildvisning av patologier.

Lotta Willberg ortoped specialist är inbjuden som lärare på kursen. Hon arbetar för närvarande på Aleris Sabbatsberg. Forskningsanknytning CIFU/MMK, Karolinska Institutet. Hennes specialintressen är främre korsband, idrottsskador knä och fotled hos barn samt vuxna, senskador och muskuloskelettal ultraljudsdiagnostik Hon har lång erfarenhet av artroskopisk kirurgi kring knät. Lotta har också lång erfarenhet av ultraljudsdiagnostik och använder MSKUL i sin kliniska vardag. Hon kommer diskutera patologier kring senskador (doppler) samt artroskopisk kirurgi och patologier i knät. Hon kommer också att diskutera behandling av olika grader av tendinoser kring knät (hopparknä) med och utan Doppler.

 

LÄRARE 

Lotta Willberg

Lotta Willberg

Legitimerad läkare 1995. ST-utbildning Varberg/Kungsbacka, Specialist i ortopedi 2000, arbetat på Capio Artroclinic 2000-2015. Medicine doktor i Idrottsortopedi 2013, simhoppslandslagets läkare 2000-2016, OS läkare Aten 2004, Beijing 2008, London 2012. Konsultläkare inom tennisen 2016-

  

 

>Niklas Norlén

Niklas Norlén

Leg Fysioterapeut Specialist inom idrottsmedicin, lärare på KI inom MSK samt Hands on Sweden. Niklas arbetar i dag uteslutande med ultraljudsdiagnostik på avancerad nivå och med ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder samt rygg och nacke. Han genomför i dag också Sonoscopi (ultraljudsledda artroskopier).

 

 

Var och När: Medfit Flemingsberg www.medfit.se 30 januari 2019

Kostnad: 3900 exkl moms, Fika och kursmaterial ingå

Anmälan: www.hansd-onsweden.se

Visa alla kurser | Anmäl dig!