Hands-on Grundkurs MSK | Injektioner med genomlysning av ultraljud

Hands on Sweden erbjuder nu en grundkurs inom ultraljudsledda injektioner övre och nedre extremiteter. Vi kommer vara 2 lärare på plats alla med erfarenhet av ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder.

Michael Ziegelasch reumatologläkare med specialintresse inom MSK och injektioner. Michael har mycket lång erfarandet av ultraljudsledda injektioner. Han injicerar i alla extremiteter intraarticulärt , bursor samt senskidor m.m.

Niklas Norlén specialistfysioterapeut inom idrottsmedicin. Specialintresse muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, ultraljudsledda injektioner i alla extremitetsleder samt i ländygg, nacke samt sonoscopi.

Läs mer...

Hands-on MSK barnortopedi

Program Muskuloskeletal ultraljudsundersökning på barn

  • Tips och trix vid undersökning av barn
  • Hur används muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik i barnsjukvård?
  • Ossifikationsmönster av barns skelett
  • Fallgropar vid muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik av barn
  • När skall man remittera vidare?
  • Det lilla barnet - patologier och undersökningstekniker
  • Förskolebarnet-patologier (artriter/synoviter, apofysiter och avulsionsfrakturer mm) och undersökningstekniker
  • Skolbarnet- patologier (artriter/synoviter, apofysiter, avulsionsfrakturer, ligamentsskador och idrottsskador) och undersökningstekniker med fokus på höfter.

Utbildningsdagen kommer bestå av en blandning av teori och livescanning på barn i olika ålder och skelettmognad.

Läs mer...

Hands-on A | Introduktion övre och nedre extremitet

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning (MSKUL). Utvalda strukturer i fot, knä, höft, bål, axel, armbåge och hand scannas longitudinellt och transversell, totalt ca 30 strukturer.

Läs mer...

Hands-on B | Fördjupningskurs nedre extremiteter

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning. Utföra Doppler undersökning muskuloskeletalt. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration. Leder som scannas longitudinellt och transversellt på denna kurs är fot, knä och höft, totalt 87 strukturer.

Läs mer...

Hands-on B | Fördjupningskurs övre extremiteter

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning. Utföra Doppler undersökning muskuloskeletalt. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration. Leder scannas longitudinellt och transversellt på denna kurs är axel, armbåge, hand, nacke och bröstrygg, totalt 103 strukturer.

Läs mer...

Hands-on C | Repetition och examen

Avancerad scanning av strukturer som nerver, ligament, kapsel, muskelskador och tolkning av patologier. Repetition av utvalda och inskickade strukturer från kursdeltagarna som man upplever svåra och vill repetera.

Läs mer...

Hands-on Avancerad MSK | Utbildning knä samt intilliggande strukturer

Hands-on Sweden erbjuder nu MSKUL-utbildning specifikt inriktad på knä. Utbildningen är riktad till sjukgymnaster, ortopedkirurger och andra läkare med särskilt intresse för knä- besvär. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på patologier i och kring knät inkl kliniskt resonemang.

Läs mer...

Hands-on Avancerad MSK | Utbildning för fot, underben

Hands-on Sweden erbjuder nu MSKUL-utbildning specifikt inriktad på fot och underben. Utbildningen är riktad till sjukgymnaster, ortopedkirurger och andra läkare med särskilt intresse fot- och underben. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning (MSKUL). Tyngdpunkten i kursen kommer ligga på fotleden.

Läs mer...

Hands-on Avancerad MSK | Utbildning för axel och armbåge

Hands-on Sweden erbjuder nu MSKUL-utbildning specifikt inriktad på skuldran och armbågen. Utbildningen är riktad till sjukgymnaster, ortopedkirurger och andra läkare med särskilt intresse för axel- och armbågsled. Tyngdpunkten i kursen kommer ligga på axelleden och då framförallt patologier i rotatorkuffen.

Vi kommer specifikt att titta på strukturer runt axel och armbåge och går igenom ett komplett, praktiskt MSKUL-status för axeln. Kursdeltagaren får: En teoretisk och praktisk genomgång för att kunna diagnostisera, bedöma och tolka framförallt rupturer i rotatorkuffen men även andra diagnosgrupper där MSKUL är fördelaktiga. Lära sig tolka echogenicity i olika strukturer samt lär sig identifiera och bedöma fettinfiltration i supraspinatus- samt infraspinatusbuken.

Läs mer...

2 dagars Work Shop med inriktning på muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

Hands on Sweden erbjuder 2 dagars Work Shop med inriktning på muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Inbjudna gäster kommer vara Shwan Khoschnau specialistläkare inom ortopedi från Elisabethsjukhuset. Han är medlem i Svenska axel- och armbågssällskapet. Har specialintresse i axelsjukdomar och idrottsskador, med stor erfarenhet i både öppen och artroskopisk kirurgi, framför allt större typer av kirurgi inom axelleden. Dessutom utför han artroskopisk kirurgi inom knä och höftled.

Läs mer...

Underkategorier